1 Δεκ 2014

Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στις 7:00 στο Δημαρχείο

 Με 41 θέματα προς συζήτηση και ψήφιση θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων στο νέο Δημαρχείο, στο Χρυσό.

Παρακολουθείστε Live τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ:

http://edemocracy-empapas.gr/wp-content/themes/empappa/Controllers/live_broadcast/player.php?player=yes

1. Έκθεση Εσόδων- Εξόδων Γ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Πρ/σμού έτους 2014. (Εισηγητής Δήμαρχος).
2. Ορισμός Ορκωτών Λογιστών για τον έλεγχο Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου έτους 2014. (Εισηγητής Δήμαρχος).
3. Έγκριση σύναψης Διαδημοτικής συνεργασίας του Δήμου Εμμ. Παππά με τον Δήμο Βισαλτίας με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου Εμμ. Παππά σε θέματα Ηλεκτρομηχανολογικών έργων. (Εισηγητής κ. Στόικος).
4. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου, μετά του αναπληρωτή του, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας. (Εισηγητής κ. Στόικος).
5. Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου στην ΑΝΕΣΕΡ. (Εισηγητής Δήμαρχος).
6. Επικαιροποίηση της αριθ. 152/2013 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ που αφορούσε την Σύσταση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού Δήμου Εμμ. Παππά. (Εισηγήτρια κ. Πυρινή).
7. Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ν.Π «Κέντρο Αλληλεγγύης και κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Εμμ. Παππά» (ΚΑΚΠΟ). (Εισηγητής κ. Ζάγκας).
8. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Δ.Σ του Ν.Π «Κέντρο Αλληλεγγύης και κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Εμμ. Παππά». (Εισηγητής κ. Δεδούσης).
9. Έγκριση Πρ/σμού Εσόδων εξόδων έτους 2015 του Ν.Π «Κέντρο Αλληλεγγύης και κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Εμμ. Παππά». (Εισηγητής κ. Ζάγκας).
10. Έγκριση ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης, πίνακας 5α περί στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Ν.Π «Κέντρο Αλληλεγγύης και κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Εμμ. Παππά» έτους 2015. (Εισηγητής κ. Ζάγκας).
11. Έγκριση Πρ/σμού Εσόδων Εξόδων έτους 2015 του Ν.Π «Δημοτική Φιλαρμονική Πεντάπολης Δήμου Εμμ.Παππά». (Εισηγήτρια κ. Μίλτσιος).
12. Έγκριση Πρ/σμού Εσόδων Εξόδων του Ν.Π «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρησης Δήμου Εμμ. Παππά. (Εισηγήτρια κ. Παπουτσή).
13. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2013 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εμμ. Παππά. (Εισηγητής κ. Δεδούσης).
14. Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Υδραυλική μελέτη αρδευτικού Πεθελινού». (Εισηγητής κ. Στόικος).
15. Απευθείας ανάθεση προμήθεια ειδών δεξιώσεων Τ.Κ Εμμ. Παππά μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου).
16. Αποξήλωση κουβουκλίου σχολάζοντας περιπτέρου στην κεντρική πλατεία της Δ.Κ Ν. Σουλίου. (Εισηγητής κ. Λαζάρου).
17. Αυτεπάγγελτη μετατόπιση περιπτέρου στην Τ.Κ Ν. Σκοπού. (Εισηγητής κ. Χαμάλης).
18. Ορισμός δύο Δημ. Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους για την συγκρότηση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Επιτροπής Αμπελοοινικών Θεμάτων. (Εισηγητής κ. Κετσετζής).
19. Έγκριση σκοπιμότητας και διάθεσης ποσού στις Ομοσπονδίες επαγγελματιών και παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους και τον εκσυγχρονισμό και την προβολή των λαϊκών αγορών, αναμόρφωση του Πρ/σμού. (Εισηγητής κ. Μπαζδάνης).
20. Έγκριση εξόδων κίνησης Δημ. Υπαλλήλων για την συμμετοχή τους σε σεμινάρια στην Θεσσαλονίκη. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου).
21. Αποδοχή και κατανομή ποσού 30.783,07 € για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων, Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου. (Εισηγητής κ. Ζάγκας).
22. Διαγραφές διορθώσεις στους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου έτους 2014. (Εισηγητής κ. Θεοδοσιάδης).
23. Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητών λαϊκών αγορών. (Εισηγητής κ. Μπαζδάνης).
24. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου).
25. Ανάκληση της αριθ. 171/2014 ΑΔΣ περί επιστροφή αχρεωστήτως ποσού. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου).
26. Αναμόρφωση του Πρ/σμού, δημιουργία Κ.Α για την κάλυψη αναγκών του Δήμου. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου).
27. Βεβαίωση ειδικού τέλος λατομικών προϊόντων και προστίμου, στην εταιρεία Λατο- Γαλάνης ΕΒΕΤΤΕ. (Εισηγητής Δήμαρχος).
28. Επιστροφή οικοπέδου που είχε παραχωρηθεί στον καταργηθέντα φορέα Ο.Ε.Κ. (Εισηγήτρια κ. Παπουτσή).
29. Παρακράτηση επιχορήγησης Δήμου για την εκλογική αποζημίωση υπαλλήλων, λόγω συμψηφισμού οφειλών του Δήμου προς το Δημόσιο από ΕΝΦΙΑ. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου).
30. Διαγραφή οφειλών αποβιωσάντων δημοτών και επαναβεβαίωση τους στους νόμιμους κληρονόμους τους. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου).
31. Αίτηση για διαγραφή οφειλών από χρηματικούς καταλόγους. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου).
32. Έγκριση υδροδότησης θερμοκηπίου εκτός οικισμού στην Τ.Κ Μονόβρυσης. (Εισηγητής κ. Καρατσορμπατζής).
33. Έγκριση άρδευσης κτηνοτροφικής μονάδας εκτός οικισμού στην Τ.Κ Αγ. Πνεύματος. (Εισηγητής κ. Δαραβίγκας).
34. Έγκριση άρδευσης αγροτεμαχίων εκτός οικισμού στην Δ.Κ Ν. Σουλίου. (Εισηγητής κ. Λαζάρου).
35. Έγκριση άρδευσης αγροτεμαχίων εκτός οικισμού στην Τ.Κ Εμμ. Παππά. (Εισηγητής κ. Πάνου).
36. Έγκριση άρδευσης αγροτεμαχίων εκτός οικισμού στην Τ.Κ Χρυσού. (Εισηγητής κ. Κώρης).
37. Έγκριση οικ. ενίσχυσης άπορης οικογένειας του Δήμου. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου).
38. Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης «Μίσθωση μηχανημάτων για την αντιμετώπιση των καταστροφών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 18/06/2014». (Εισηγητής κ. Στόικος).
39. Καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης λόγω μετάταξης σε παραμεθόριο περιοχή, στον υπάλληλο του Δήμου μας, Πασχαλίδη Δημήτριο. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου).
40. Τροποποίηση της αριθ. 112/2014 ΑΔΣ με θέμα «Έγκριση σύναψης Διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Εμμ. Παππά και του Δήμου Σερρών με αντικείμενο την υποστήριξη του Δήμου Εμμ. Παππά από γεωλόγο του Δήμου Σερρών, ως προς την σύνταξη μελέτης και επίβλεψης του έργου «Ανόρυξη- αξιοποίηση γεώτρησης Τ.Κ Πεθελινού» ως προς το αντικείμενο της υποστήριξης. (Εισηγητής κ. Στόικος).
41. Χορήγηση άδειας λειτουργίας μικτού καταστήματος «Επιχείρηση αναψυχής (ΚΑΦΕ- Επιχείρηση προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (Ιντερνετ). (Εισηγητής κ. Πολυχρονάκης).
http://www.empapas.gr/files/117/2008_nea_arxeia_site/anakoinoseis/prosklisids01122014.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράφουμε το σχόλιό μας (κατα προτίμηση με Ελληνικούς χαρακτήρες) με κόσμιο τρόπο και με σεβασμό στους αναγνώστες.
Δεν υβρίζουμε πρόσωπα.
Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο δέν θα δημοσιεύονται.