17 Μαρ 2017

Συνεδρίαση Δ.Σ Εμμ. Παππά την Δευτέρα 20-03-2017


Συνεδριάζει με 25 θέματα ημερήσιας διάταξης το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Εμμανουήλ Παππά την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2017 και ώρα 19:00.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει βέβαια το πρώτο θέμα και αναμένεται να υπάρξει καυτή αντιπαράθεση μεταξύ συμβούλων και αρχηγών παρατάξεων.
Αναλυτικά η πρόσκληση έχει ώς εξής.

________

                                                           Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Σας προσκαλούμε σε 4 η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, στις 20 Μαρτίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00΄, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα:
1. Παραχώρηση Δημοτικού Κτηρίου για την στέγαση νεοϊδρυθέντος Α.Τ Δήμου Εμμ. Παππά. (Εισηγητής Δήμαρχος).
2. Ορισμός μελών στο Δ.Σ του Ν.Π «Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Εμμ. Παππά» και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου. (Εισηγητής κ. Δήμαρχος).
3. Ορισμός μελών στο Δ.Σ του Ν.Π με την επωνυμία «Κέντρο Αλληλεγγύης και κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Εμμ. Παππά και ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου. (Εισηγητής Δήμαρχος).
4. Αποδοχή πρότασης Οικονομικής Επιτροπής για την υπόθεση Τζιοβάνη Νικολάου. (Εισηγητής Δήμαρχος).
5. Υποχρεωτική αναμόρφωση του Πρ/σμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ΚΥΑ με αριθ. 26945/31-07-2016 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του Π/Υ των Δήμων έτους 2016». (Εισηγητής κ. Κετσετζής).
6. Αναμόρφωση του Πρ/σμού. (Εισηγητής κ. Κετσετζής).
7. Αναμόρφωση του Πρ/σμού και του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2017. (Εισηγητής κ. Κετσετζής).
8. Αποδοχή απόφασης ένταξης και έγκριση Σχεδίου Υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Εμμ. Παππά» συνολικού πρ/σμού 113.320,00 €, εντεταγμένης στο Ε.Π «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 9Β «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχιας-ΕΚΤ». (Εισηγητής κ. Δεδούσης).
9. Αποδοχή χρηματοδότησης για την εκτέλεση εργασιών από τους ΟΤΑ της χώρας για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας- αναμόρφωση του Πρ/σμού. (Εισηγητής κ. Κετσετζής).
10. Αναμόρφωση του Πρ/σμού και Τεχν. Προγράμματος για την εκτέλεση των έργων «Κατασκευή μεταφορικού αγωγού ΓΚΟΖΙΑΝΗΣ» και «Κατασκευή αγωγών ύδρευσης στην Δ.Κ Ν. Σουλίου».(Εισηγητής κ. Στόικος).
11. Έκθεση Εσόδων- Εξόδων Δ΄ τριμήνου οικ. Έτους 2016. (Εισηγητής Δήμαρχος).
12. Όροι χρήσης λειτουργίας της Ανθοκομικής έκθεσης Τ.Κ Μονόβρυσης. (Εισηγητής κ. Καρατσορμπατζής).
13. Επιλογή υδρονομέων άρδευσης αρδευτικής περιόδου 2017. (Εισηγητής κ. Χριστοδούλου).
14. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με οκτάμηνη σύμβαση. (Εισηγητής κ. Στόικος).
15. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Εμμ. Παππά. (Εισηγητής κ. Δεδούσης).
16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευές συντηρήσεις Δημ. ακινήτων». (Εισηγητής κ. Στόικος).
17. Έγκριση Απολογισμού 2016 του Κληροδοτήματος Ταλιαδούρη. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου). 18. Έγκριση Ισολογισμού 2016 του Κληροδοτήματος Ταλιαδούρη. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου). 2 19. Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσίας για τον καθαρισμό φρεατίων, αποχετευτικού δικτύου. (Εισηγητής κ. Δεδούσης).
20. Έγκριση αναμόρφωσης του Πρ/σμού έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Εμμ. Παππά. (Εισηγήτρια κ. Παπουτσή).
21. Έγκριση αναμόρφωσης του Πρ/σμού έτους 2017 του Ν.Π «Δημοτική Φιλαρμονική Πεντάπολης Δήμου Εμμ. Παππά». (Εισηγητής κ. Μίλτσιος)
22. Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών. (Εισηγητής κ. Χριστοδούλου).
23. Οικονομική ενίσχυση σε άπορες οικογένειες του Δήμου. (Εισηγητής κ. Κετσετζής).
24. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης ισόγειου καταστήματος στην Τ.Κ Αγ. Πνεύματος. (Εισηγητής κ. Κετσετζής).
25. Έγκριση παράτασης μίσθωσης κτηρίου για την στέγαση του ΚΕΠ στην Τ.Κ Ν. Σκοπού. (Εισηγητής κ. Κετσετζής). Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΥΡΙΝΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράφουμε το σχόλιό μας (κατα προτίμηση με Ελληνικούς χαρακτήρες) με κόσμιο τρόπο και με σεβασμό στους αναγνώστες.
Δεν υβρίζουμε πρόσωπα.
Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο δέν θα δημοσιεύονται.