10 Οκτ 2015

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Εμμ. Παππά στις 12-10-2015 και ώρα 19:30

                                           
                 Παρακολουθήστε Live την συνεδρίαση Εδώ

                                      Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η 

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, στις 12 Οκτωβρίου 2015 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30΄, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: 
1. Έγκριση έκθεσης πεπραγμένων έτους 2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Εμμ. Παππά. (Εισηγητής Δήμαρχος).
2. Απευθείας ανάθεση προμήθειας γραφικής ύλης και λοιπών υλικών ΟΜΑΔΑ Ε Σφραγίδες- Πινακίδες Δήμου Εμμ. Παππά, μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου).
3. Απευθείας ανάθεση προμήθειας γάλακτος για τις ανάγκες του προσωπικού Δήμου Εμμ. Παππά και των νηπίων Π.Σ και της παροχής στο δικαιούχο προσωπικό του Κ.Α.Κ.Π.Ο μέσω της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου).
4. Απευθείας ανάθεση προμήθειας ελαστικών και ανταλλακτικών οχημάτων μέσω της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. (Εισηγητής κ. Στόικος).
5. Τροποποίηση (χρονική παράταση) της συναφθείσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση της πράξης «ολοκληρωμένη παρέμβαση για την απασχόληση στο Ν. Σερρών», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» MIS 376003, με δικαιούχο την Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ) «Κοινωνικός Στρυμόνας». (Εισηγητής κ. Μπαζδάνης).
6. Αναμόρφωση του Πρ/σμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, έτους 2015. (Εισηγήτρια κ. Παπουτσή).
7. Αναμόρφωση Πρ/σμού για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Ηλεκτρομηχανολογική μελέτη αρδευτικού Πεθελινού. (Εισηγητής κ. Στόικος).
8. Αναμόρφωση Πρ/σμού, δημιουργία και ενίσχυση πιστώσεων. (Εισηγητής κ, Παπαστεφάνου).
9. Αποδοχή χρηματοδότησης για την καταβολή αποζημίωσης για την διεξαγωγή του δημοψηφίσματος της 5-7-2015. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου).
10. Εκμίσθωση δημ. έκτασης στην Τ.Κ Μονόβρυσης. (Εισηγητής κ. Καρατσορμπατζής).
11. Διαγραφή οφειλών από τους χρηματικούς καταλόγους. (Εισηγητής κ. Δεδούσης).
12. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση υδρομέτρων ύδρευσης», εργολαβίας Τσακίρογλου Φωτίου. (Εισηγητής κ. Στόικος).
13. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Ανακαίνιση κτιρίου γυμνασίου Χρυσού για την λειτουργία δημοτικού καταστήματος», εργολαβίας Κ/Ξ Ι. Μπαλουκτσή- Γ. Ζαχαρούδη. (Εισηγητής κ. Στόικος).
14. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Δημαρχείου», εργολαβίας Γκότση Νικολάου. (Εισηγητής κ. Στόικος).
15. Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής του έργου «Κατασκευή παροχών Τ.Κ Παραλιμνίου», εργολαβίας Τσακίρογλου Φωτίου. (Εισηγητής κ. Στόικος).
16. Αντικατάσταση μέλους στην Σχολική Επιτροπή Β/θμίας εκπαίδευσης. (Εισηγητής κ. Ζάγκας). 2 17. Αντικατάσταση μέλους στην Σχολική Επιτροπή Α/θμίας εκπαίδευσης. (Εισηγητής κ. Ζάγκας). 18. Ανάκληση θέσεων στις Λαϊκές Αγορές Χρυσού- Νέου Σκοπού και χορήγηση νέων. (Εισηγητής κ. Μπαζδάνης).
19. Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (INTERNET). Εισηγητής κ. Δεδούσης).
20. Τροποποίηση της αριθ. 90/2011 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου «Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας και χρονική διάρκεια ισχύος των αδειών μουσικών οργάνων». (Εισηγητής κ. Καζάκης) 21. Έγκριση ή απόρριψη υδροδότησης αγροτεμαχίου εκτός οικισμού του κ. Τσουλουφά Νικολάου του Αθανασίου, στην περιοχή «Αμπελάμπελα» της Τ.Κ Χρυσού. (Εισηγητής κ. Κώρης).
22. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υλικών (προμήθεια λαδιών). (Εισηγητής κ. Στόικος).
23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής υλικών (προμήθεια πετρελαίου κίνησης). (Εισηγητής κ. Στόικος).
24. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων Δήμου Εμμ. Παππά». (Εισηγητής κ. Στόικος)
25. Έγκριση οικονομικής ενίσχυσης σε άπορη οικογένεια του Δήμου. (Εισηγητής κ. Πυρινή).
26. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών για την μίσθωση μηχανημάτων και κατασκευής τεχνικού έργου. (Εισηγητής κ. Στόικος). 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράφουμε το σχόλιό μας (κατα προτίμηση με Ελληνικούς χαρακτήρες) με κόσμιο τρόπο και με σεβασμό στους αναγνώστες.
Δεν υβρίζουμε πρόσωπα.
Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο δέν θα δημοσιεύονται.