2 Μαρ 2015

Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στις 7:30 μ.μ.

Με 14 θέματα προς συζήτηση και ψήφιση, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.


1. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 10/2013 προηγούμενης απόφασης του Δ.Σ περί «Επιβολή τελών άρδευσης». (Εισηγητής Δήμαρχος).
2. Έγκριση τροπ
οποίηση Κανονισμού Ύδρευσης του Δήμου Εμμ. Παππά. (Εισηγητή Δήμαρχος).
3. Έγκριση τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για την καταπολέμηση των κουνουπιών. (Εισηγητής Δήμαρχος).
4. Σύσταση Επιτροπής για την παροχή γνώμης προς τον Περιφερειάρχη για την άρση της κυκλοφορίας δύο απορριμματοφόρων του Δήμου, λόγω παλαιότητας και ασύμφορου κυκλοφορίας. (Εισηγητής κ. Στόικος).
5. Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής Παραλαβής υλικών για την προμήθειας καυσίμων. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου).
6. Αναμόρφωση του Πρ/σμού, δημιουργία πιστώσεων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου. (Εισηγητής κ. Στόικος).
7. Παραχώρηση κυριότητας και χρήσης Ε.Ι.Χ αυτοκινήτου μάρκας Hundai matrix στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου. (Εισηγήτρια κ. Παπουτσή).
8. Παράταση μίσθωσης ακινήτου στον Ν. Σκοπό για την στέγαση του ΚΕΠ. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου).
9. Έγκριση Ισολογισμού 2014 του Κληροδοτήματος Ταλιαδούρη. (Εισηγητής Δήμαρχος).
10. Έγκριση Απολογισμού 2014 του Κληροδοτήματος Ταλιαδιούρη (Εισηγητής Δημαρχος).
11. Έγκριση εξόδων κίνησης σε υπάλληλο του Δήμου για την συμμετοχή της σε σεμινάριο στην Θεσ/νίκη. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου).
12. Διαγραφές διορθώσεις στους φορολογικούς καταλόγους του Δήμου έτους 2014. (Εισηγητής κ. Θεοδοσιάδης).
13. Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με οκτάμηνη σύμβαση. (Εισηγητής Δήμαρχος).
14. Εκμίσθωση Δημ. Έκτασης στην Τ.Κ Μονόβρυσης για την εγκατάσταση μονάδας επεξεργασίας και προσωρινής απόθεσης οικοδομικών και αδρανών υλικών. (Εισηγητής κ. Καρατσορμπατζής).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράφουμε το σχόλιό μας (κατα προτίμηση με Ελληνικούς χαρακτήρες) με κόσμιο τρόπο και με σεβασμό στους αναγνώστες.
Δεν υβρίζουμε πρόσωπα.
Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο δέν θα δημοσιεύονται.