9 Φεβ 2015

Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στις 7:00 μ.μ.

Με 15 θέματα προς συζήτηση και ψήφιση, θα συνεδριάσει του Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας.


1. Γνωμοδότηση του Δ.Σ για
«Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στα πλαίσια της τροποποίησης της με αριθ. Πρωτ. 3777/12-06-12 ΑΕΠΟ της δραστηριότητας «Βιομηχανική Μονάδα Επεξεργασίας Ελαιούχων Σπόρων Παραγωγής Φυτικής Πίτας, Φυτικού Ελίου, Βιοντίζελ, Γλυκερίνης και Λιπαρών οξέων» της Εταιρείας ΦΥΤΟΕΝΕΡΓΕΙΑ Α.Ε, που είναι εγκατεστημένη στην Τ.Κ Παραλιμνίου Δ. Εμμ. Παππά, ΠΕ Σερρών ΠΚΜ λόγω επέκτασης της υφιστάμενης μονάδας (υποκατηγορία Α2- ομάδα 9Η με α/α 93 παραγωγή υγρού βιοκαυσίμου. (Εισηγητής Δήμαρχος). 
2. Αναμόρφωση του Πρ/σμού, εγγραφή πιστώσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες (Χρηματοδότηση ΥΠ.ΕΣ. έτους 2014) (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου). 
3. Αναμόρφωση του Πρ/σμού, για την εγγραφή του έργου «Επέκταση δικτύου άρδευσης στην Τ.Κ Εμμ. Παππά». (Εισηγητής κ. Στόικος). 
4. Αναμόρφωση του Πρ/σμού, δημιουργία πίστωσης για την πληρωμή της ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης αρδευτικού Ψυχικού. (Εισηγητής κ. Δεδούσης). 
5. Αναμόρφωση του Πρ/σμού οικ. έτους 2015, ενίσχυση της πίστωσης για την εκτέλεση της πράξης «Σύστημα Διαχείρισης Απομακρυσμένης Παρακολούθησης και ολοκληρωμένων Συναλλαγών για το δίκτυο ύδρευσης του Δήμου Εμμ Παππά». (Εισηγητής κ. Στόικος). 
6. Αναμόρφωση του Πρ/σμού, δημιουργία πιστώσεων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου. (Εισηγητής κ. Παπαστεφάνου). 
7. Τακτοποίηση του Πρ/σμού χρήσεως 2015 της Κοινωφελούς Επιχείρησης το Δήμου Εμμ. Παππά. (Εισηγήτρια κ. Παπουτσή). 
8. Καθορισμός αποζημίωσης στον Πρόεδρο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Εμμ. Παππά. (Εισηγήτρια κ. Πυρινή). 
9. Πρόσληψη προσωπικού με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση πρόσκαιρων αναγκών. (Εισηγητής κ. Θεοδοσιάδης). 
10. Σύσταση θέσεων υδρονομέων άρδευσης και καθορισμός αρδευτικής περιόδου για το έτος 2015. (Εισηγητής κ. Κετσετζής). 
11. Έγκριση Οριστικής Παραλαβής του Υποέργου (1) «Πλατφόρμα παροχή ψηφιακών υπηρεσιών για την ενίσχυση της διαφάνειας και της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά στο νέο Δήμο Εμμ. Παππά Ν. Σερρών» της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 327541. (Εισηγητής κ. Δεδούσης). 
12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατειών Αγ. Πνεύματος και Πεντάπολης». (Εισηγητής κ. Στόικος).
13. Έκθεση Εσόδων- Εξόδων Δ΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του Πρ/σμού έτους 2014. (Εισηγητής Δήμαρχος). 
14. Οικονομική ενίσχυση απόρων οικογενειών του Δήμου. (Εισηγητής κ. Πυρινή). 
15. Αποδοχή χρηματοδότησης, τροποποίηση του Πρ/σμού οικ. έτους 2015, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του ενταγμένου στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», έργου με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρου ανακύκλωσης» του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και κλιματικής Αλλαγής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Γράφουμε το σχόλιό μας (κατα προτίμηση με Ελληνικούς χαρακτήρες) με κόσμιο τρόπο και με σεβασμό στους αναγνώστες.
Δεν υβρίζουμε πρόσωπα.
Σχόλια με υβριστικό περιεχόμενο δέν θα δημοσιεύονται.